नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

कर्मचारी बिबरण

पर्यटन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

महानिर्देशक

श्री रूद्रप्रसाद पण्डित

 

 

 

 

६०२

 

info@tourismdepartment.gov.np

 

निर्देशक

श्री काली वहादुर भुजेल

आन्तरिक प्रशासन तथा होटल शाखा

५३२७२८१

६१५

९८५११२३४३२

 

 

निर्देशक

श्री राकेश गुरुङ

साहसिक तथा पर्वताराेहण शाखा

 

६१२

९८५६०४०९७६

 

 

सि.डि.इ

श्री सचिन्द्र कुमार यादव

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

५३३९१५७

६२६

९८५११००२३१

sac_yadav@hotmail.com

 

 

विभागमा कार्यरत अधिकृतस्तर

शाखा अधिकृत

श्री सुर्यलाल विश्वकर्मा

हाेटल शाखा

४२२७२८१

६०४

 

 

 

शाखा अधिकृत

श्रीमती गुणा राइ

पर्वतारोहण शाखा

४२२७२८१

६१९

 

 

 

लेखा अधिकृत

श्री कृष्ण बहादुर के.सी.

आर्थिक प्रशासन शाखा

५३२८८९८

६०३

 

 

 

शाखा अधिकृत

श्री चुन बहादुर तामाङ

हाेटल शाखा

 

६०६

९८४९५६०७२३

 

 

शाखा अधिकृत

श्री सन्देश मास्के

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६०६

 

 

 

१०

शाखा अधिकृत 

 

हाेटल शाखा

 

६२०

 

 

 

११

शाखा अधिकृत 

श्री दिलिप कुमार महर्जन 

पर्वताराेहण शाखा

 

६१०

९८४१२४२७४६

dknewnepal@gmail.com

 

१२

कार्टोग्राफर  अधिकृत

श्री गोपाल भण्डारी

योजना तथा अनुगमन/ जिन्सी शाखा

५३५६२३२

६२३

९८४१३५४८६२

gopal.bhandari30@gmail.com

 

१३

कानून अधिकृत

श्रीमती सुष्मिता पाण्डेय

कानून शाखा

 

६१५

 

sushmitapandey74@gmail.com

 

१४

इन्जिनियर

 श्री विरेन्द्रप्रसाद चौधरी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

६२४

९८४५४९०५१४

birendrachaudhary02@gmail.com

 

१५

 

कम्प्यूटर अधिकृत

श्री केशव खतिवडा

सूचना प्रविधि शाखा

 

 

 

keshab.khatiwada@gmail.com

 

१६

इन्जिनियर

श्री हसना महर्जन

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८१८७३१०४९

hasana.dudbc@gmail.com

 

नायव सुब्बास्तर

१६

लेखापाल

 श्री लक्ष्मण ज्ञवाली

आर्थिक प्रशासन शाखा

५९१९८१८

६११

९८५११३८६७१

 

 

१७

नायब सुब्बा

श्री सकेन्द्र राइ

हाेटल शाखा

 

६०४

९८५१०५०३५६

 

 

१७

नायब सुब्बा

श्री राेशन अधिकारी

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६०६

 

 

 

१८

नायब सुब्बा

श्री दिपक तिम्सिना

होटल शाखा

 

६१९

९८४२२८०१८४

 

 

१९

नायब सुब्बा

श्रीमती रूक्मनी गुरूग

पर्वतारोहण शाखा

 

६१७

९८४१३०६९४०

 

 

ह.स.चा. /का.स.

२०

ह.स.चा.

श्री श्रीगोपाल महर्जन

 

 

 

 

९८४१३६०००५

 

२१

का.स.

   

 

 

 

 

 

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

२२

सव इन्जिनियर

 श्री सुजन सापकोटा

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

२३

सव इन्जिनियर

 श्री कुल बहादुर श्रेष्ठ

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४१७४०६०१

 

 

२४

सव इन्जिनियर

श्री मिलन कार्कि

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

   

 

२५

क.अ.

श्री सीता भुजेल

आर्थिक प्रशासन शाखा

५९१९८१८

६११

९८४९०२९२६१

sbhujel_28@yahoo.com

 

२६

क.अ.

 श्री सुष्मा काफ्ले

पि.ए. शाखा

५३४७०३७

६०१

९८४१००२०२३

sushmakafle10@gmail.com

 

२७

क.अ.

 शुश्री लक्ष्मी कुमारी लेखी

दर्ता चलानी शाखा

 

६०५

९८४३७३६८८९

lekhilaxmi123@gmail.com

 

२८

ह.स.चा.

श्री मोहन बहादुर थापा मगर

प्रशासन शाखा

 

६०१

९८६१३१२७१०

 

 

२९

ह.स.चा.

 श्री रमेश तामाङ्ग

प्रशासन शाखा

 

 

९८४९८३९२४४

 

 

३०

का.स.

 श्री प्रेम बहादुर खड्का

 

 

६११

९८४१७८१४४१

 

 

३१

का.स

 श्री उर्मिला तामाङ्ग

 

 

६०४

९८०३८५८४०५

 

 

३२

का.स

 श्री पूर्णमाया बस्नेत

 

 

 

९८४३८१८१४४

 

 

३३

का.स

 श्री सविता खड्का

 

 

६०९

९७४५२७९३४५

 

 

३४

का.स

श्री गाेपाल गिरी

 

 

६१७

९८२७१५६४९८

 

 

          पर्यटक प्रहरी इकाई 

 DSP         (Tourist      Police   Incharge)

श्री नरेन्द्र कुँबर 

   

 

६१६

९८५१२८५५००

 

 

Inspector

श्री उमा के.सी.

 

 

६२८

९८५१२८२१०२

 

 

Ass. Sub Inspector

श्री राेहीत रसाइली

 

 

६३०

९८५१२९२४९२

 

 

Sub Inspector

श्री साेम बहादुर बसेल

 

 

६०८

९८५६०९०२८४

 

 

 

Hot Line
D.O. Room

 

Police Help Desk
Police Help Desk

 

५३४७०४१, ५३२२२९६
 Toll Free ११४४

 

1144, 605

 

 

 

 

24th Jul 24 11:10:11

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2218099