नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

कर्मचारी बिबरण

पर्यटन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

महानिर्देशक

चक्रबहादुर बुढा

 

 

 

 

६०२

 

info@tourismdepartment.gov.np

 

निर्देशक

काली वहादुर भुजेल

आन्तरिक प्रशासन तथा होटल शाखा

५३२७२८१

६१५

९८५११२३४३२

 

 

निर्देशक

राकेश गुरुङ

साहसिक तथा पर्वताराेहण शाखा

 

६१२

९८५६०४०९७६

 

 

सि.डि.इ

सचिन्द्र कुमार यादव

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

५३३९१५७

६२६

९८५११००२३१

sac_yadav@hotmail.com

 

 

विभागमा कार्यरत अधिकृतस्तर

शाखा अधिकृत

नारायण प्रसाद खनाल

हाेटल शाखा

४२२७२८१

६०४

९८४७८६३०५५

 

 

शाखा अधिकृत

टंक बहादुर नेगी

हाेटल शाखा

४२२७२८१

६०६

९८५११७८१७८

 

 

लेखा अधिकृत

कृष्ण बहादुर के.सी.

आर्थिक प्रशासन शाखा

५३२८८९८

६०३

 

 

 

शाखा अधिकृत

चुन बहादुर तामाङ

पर्वताराेहण शाखा

 

६१७

९८४९५६०७२३

 

 

शाखा अधिकृत

प्रयाश भट्टराइ

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६२०

९८५२६८०३६५

 

 

१०

शाखा अधिकृत 

सराेज खनाल

हाेटल शाखा

 

६०४

९८४९११७९०१

khanalboyg@gmail.com

 

११

शाखा अधिकृत 

दिलिप कुमार महर्जन 

पर्वताराेहण शाखा

 

६१०

९८४१२४२७४६

dknewnepal@gmail.com

 

१२

कार्टोग्राफर  अधिकृत

गोपाल भण्डारी

योजना तथा अनुगमन/ जिन्सी शाखा

५३५६२३२

६२३

९८४१३५४८६२

gopal.bhandari30@gmail.com

 

१३

कानून अधिकृत

सुष्मिता पाण्डेय

कानून शाखा

 

६१५

 

sushmitapandey74@gmail.com

 

१४

इन्जिनियर

 विरेन्द्रप्रसाद चौधरी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

६२४

९८४५४९०५१४

birendrachaudhary02@gmail.com

 

१५

 

कम्प्यूटर अधिकृत

केशव खतिवडा

सूचना प्रविधि शाखा

 

 

 

keshab.khatiwada@gmail.com

 

नायव सुब्बास्तर

१६

लेखापाल

 लक्ष्मण ज्ञवाली

आर्थिक प्रशासन शाखा

५९१९८१८

६११

९८५११३८६७१

 

 

१७

नायब सुब्बा

सकेन्द्र राइ

हाेटल शाखा

 

६०४

९८५१०५०३५६

 

 

१७

नायब सुब्बा

निमा चापागाइ 

होटल शाखा

 

६०६

९८४९०३०३१९

 

 

१८

नायब सुब्बा

दिपक तिम्सिना

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६१९

९८४२२८०१८४

 

 

१९

नायब सुब्बा

रूक्मनी गुरूग

पर्वतारोहण शाखा

 

६१७

९८४१३०६९४०

 

 

ह.स.चा. /का.स.

२०

ह.स.चा.

श्री श्रीगोपाल महर्जन

 

 

 

 

९८४१३६०००५

 

२१

का.स.

   

 

 

 

 

 

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

२२

सव इन्जिनियर

 सुजन सापकोटा

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

२३

सव इन्जिनियर

 कुल बहादुर श्रेष्ठ

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४१७४०६०१

 

 

२४

सव इन्जिनियर

मिलन कार्कि

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

   

 

२५

क.अ.

 सीता भुजेल

आर्थिक प्रशासन शाखा

५९१९८१८

६११

९८४९०२९२६१

sbhujel_28@yahoo.com

 

२६

क.अ.

 सुष्मा काफ्ले

पि.ए. शाखा

५३४७०३७

६०१

९८४१००२०२३

sushmakafle10@gmail.com

 

२७

क.अ.

 लक्ष्मी कुमारी लेखी

दर्ता चलानी शाखा

 

६०५

९८४३७३६८८९

lekhilaxmi123@gmail.com

 

२८

ह.स.चा.

मोहन बहादुर थापा मगर

प्रशासन शाखा

 

६०१

९८६१३१२७१०

 

 

२९

ह.स.चा.

 रमेश तामाङ्ग

प्रशासन शाखा

 

 

९८४९८३९२४४

 

 

३०

का.स.

 प्रेम बहादुर खड्का

 

 

६११

९८४१७८१४४१

 

 

३१

का.स

 उर्मिला तामाङ्ग

 

 

६०४

९८०३८५८४०५

 

 

३२

का.स

 पूर्णमाया बस्नेत

 

 

 

९८४३८१८१४४

 

 

३३

का.स

 सविता खड्का

 

 

६०९

९७४५२७९३४५

 

 

३४

का.स

गाेपाल गिरी

 

 

६१७

९८२७१५६४९८

 

 

          पर्यटक प्रहरी इकाई 

 DSP         (Tourist      Police   Incharge)

श्री नरेन्द्र कुँबर 

   

 

६१६

९८५१२८५५००

 

 

Inspector

आयुष प्रसाद जोशी

 

 

६२८

९८५१२८१८३०

 

 

Ass. Sub Inspector

राेहीत रसाइली

 

 

६३०

९८५१२९२४९२

 

 

Sub Inspector

साेम बहादुर बसेल

 

 

६०८

९८५६०९०२८४

 

 

 

Hot Line
D.O. Room

 

Police Help Desk
Police Help Desk

 

५३४७०४१, ५३२२२९६
 Toll Free ११४४

 

1144, 605

 

 

 

 

15th Apr 24 18:19:04

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2066368