नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

कर्मचारी बिबरण

पर्यटन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

महानिर्देशक

चक्रबहादुर बुढा

 

 

 

 

६०२

 

info@tourismdepartment.gov.np

 

निर्देशक

काली वहादुर भुजेल

आन्तरिक प्रशासन तथा होटल शाखा

५३२७२८१

६१५

९८५११२३४३२

 

 

निर्देशक

राकेश गुरुङ

साहसिक तथा पर्वताराेहण शाखा

 

६१२

९८५६०४०९७६

 

 

सि.डि.इ

सचिन्द्र कुमार यादव

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

५३३९१५७

६२६

९८५११००२३१

sac_yadav@hotmail.com

 

 

विभागमा कार्यरत अधिकृतस्तर

शाखा अधिकृत

नारायण प्रसाद खनाल

पर्वतारोहण शाखा

४२२७२८१

६१७

९८४७८६३०५५

 

 

शाखा अधिकृत

टंक बहादुर नेगी

पर्वतारोहण शाखा

४२२७२८१

६१७

९८५११७८१७८

 

 

लेखा अधिकृत

कृष्ण बहादुर के.सी.

आर्थिक प्रशासन शाखा

५३२८८९८

६०३

 

 

 

शाखा अधिकृत

चुन बहादुर तामाङ

हाेटल शाखा

 

६०६

९८४९५६०७२३

 

 

शाखा अधिकृत

प्रयाश भट्टराइ

हाेटल शाखा

 

६०६

९८५२६८०३६५

 

 

१०

शाखा अधिकृत 

सराेज खनाल(गुनासाे अधिकारी)

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६२०

९८४९११७९०१

khanalboyg@gmail.com

 

११

कार्टोग्राफर  अधिकृत

गोपाल भण्डारी

योजना तथा अनुगमन/ जिन्सी शाखा

५३५६२३२

६२३

९८४१३५४८६२

gopal.bhandari30@gmail.com

 

१२

कानून अधिकृत

अन्जनी कुमार घिमिरे

कानून शाखा

 

६१५

९८५५०५०४३९

 anjanighimire32@gmail.com

 

१३

इन्जिनियर

 विरेन्द्रप्रसाद चौधरी

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

६२४

९८४५४९०५१४

birendrachaudhary02@gmail.com

 

१४

क. अधिकृत

विदुर प्रसाद तिमिल्सिना

आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६३२

९८४१५४१४६०

bidur456@yahoo.com

 

नायव सुब्बास्तर

१५

लेखापाल

 लक्ष्मण ज्ञवाली

आर्थिक प्रशासन शाखा

५९१९८१८

६११

९८५११३८६७१

writetogyanwali@gmail.com

 

१६

नायब सुब्बा

अविश्यराज भट्टराइ

हाेटल शाखा

 

६०६

९८५१०५०३५६

 

 

१७

नायब सुब्बा

 चन्द्रप्रसाद लुइटेल

होटल शाखा

 

६०४

 

 

 

१८

नायब सुब्बा

निमा चापागाइ 

साहसिक पर्यटन तथा आन्तरिक प्रशासन शाखा

 

६१९

९८४९०३०३१९

binima125@gmail.com

 

१९

नायब सुब्बा

  सुशिला के.सी.

पर्वतारोहण शाखा

 

६१७

९८५११७४१८९

 

 

ह.स.चा. /का.स.

२०

ह.स.चा.

श्री श्रीगोपाल महर्जन

 

 

 

 

९८४१३६०००५

 

२१

का.स.

भिमसेन भण्डारी

 

 

 

 

९८४९४८४९९६

 

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी

 

सि.नं

 

पदको नाम

नामथर

शाखा

शाखाको फोन

इन्टरकम

मोबाइल नं

इमेल ठेगाना

कोठा नं

२२

सव इन्जिनियर

 सुजन सापकोटा

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

 

 

 

२३

सव इन्जिनियर

 कुल बहादुर श्रेष्ठ

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

९८४१७४०६०१

 

 

२४

सव इन्जिनियर

मिलन कार्कि

योजना पूर्वाधार तथा अनुगमन शाखा

 

 

   

 

२५

क.अ.

 सीता भुजेल

आर्थिक प्रशासन शाखा

५९१९८१८

६११

९८४९०२९२६१

sbhujel_28@yahoo.com

 

२६

क.अ.

 सुष्मा काफ्ले

पि.ए. शाखा

५३४७०३७

६०१

९८४१००२०२३

sushmakafle10@gmail.com

 

२७

क.अ.

 लक्ष्मी कुमारी लेखी

दर्ता चलानी शाखा

 

६०५

९८४३७३६८८९

lekhilaxmi123@gmail.com

 

२८

ह.स.चा.

मोहन बहादुर थापा मगर

प्रशासन शाखा

 

६०१

९८६१३१२७१०

 

 

२९

ह.स.चा.

 रमेश तामाङ्ग

प्रशासन शाखा

 

 

९८४९८३९२४४

 

 

३०

का.स.

 प्रेम बहादुर खड्का

 

 

६११

९८४१७८१४४१

 

 

३१

का.स

 उर्मिला तामाङ्ग

 

 

६०४

९८०३८५८४०५

 

 

३२

का.स

 पूर्णमाया बस्नेत

 

 

 

९८४३८१८१४४

 

 

३३

का.स

 सविता खड्का

 

 

६०९

९७४५२७९३४५

 

 

३४

का.स

गाेपाल गिरी

 

 

६१७

९८२७१५६४९८

 

 

          पर्यटक प्रहरी इकाई 

 DSP         (Tourist      Police   Incharge)

श्री नरेन्द्र कुँबर 

   

 

६१६

९८५१२८५५००

 

 

Inspector

आयुष प्रसाद जोशी

 

 

६२८

९८५१२८१८३०

 

 

Ass. Sub Inspector

राेहीत रसाइली

 

 

६३०

९८५१२९२४९२

 

 

Sub Inspector

साेम बहादुर बसेल

 

 

६०८

९८५६०९०२८४

 

 

 

Hot Line
D.O. Room

 

Police Help Desk
Police Help Desk

 

५३४७०४१, ५३२२२९६
 Toll Free ११४४

 

1144, 605

 

 

 

 

2nd Dec 23 14:48:57

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1869980