नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

आधिकारिक मनोनयन

S.no Staff Name Position Office Nominated Date Duration Name of Training Purpose Country

25th Jun 21 14:26:13

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
412784