नेपाल सरकार

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

पर्यटन विभाग

व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

आधिकारिक मनोनयन

S.no Staff Name Position Office Nominated Date Duration Name of Training Purpose Country

15th Apr 24 19:53:53

2020 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2066521