संपर्क

To contact us please fill out the form below.

पर्यटन विभाग
भृकुटीमण्डप, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन: ९७७-१-४२४७०३७
फ्याक्स: ९७७-१-४२२७२८१
इमेल: info@tourismdepartment.gov.np
वेबसाइट: www.tourismdepartment.gov.np


हेर्नलाई क्लिक गर्नुहोस: Map of Tourist Police Offices